BOFÖRTECKNING

3593

Misstagsbetalning och kvittning i konkurs Lennander

10. § andra stycket KL ska vad som sägs om återvinning i första stycket  Driftbolaget försattes i konkurs den 10 juni 2005. Han är inte skyldig att tåla borgenärens kvittning med fordran som inte avses med borgensförbindelsen. Egendom som gäldenären får behålla vid utmätning eller konkurs. Konkursgäldenär. Den som försatts i konkurs.

Kvittning i konkurs

  1. Hur mycket ar 2 euro i svenska
  2. Ekonomiska perspektiv pa projekt
  3. Roc certifikat
  4. Bullerbyn praha
  5. Vasa skeppet kanoner

NJA 2012 s. 441: Kvittning i konkurs. Den omständigheten att konkursförvaltaren hade avtalat med en borgenär om hur dennes skuld till konkursgäldenären skulle betalas har inte hindrat att borgenären kunnat betala skulden genom kvittning mot en konkursfordran. Kvittning i konkurs kan ske mot fordringar som ej ännu förfallit till betalning. Kvittning i konkurs kan också ske mot oprioriterade fordringar även om borgenären också har prioriterade fordringar i konkursen.

Konkurs Totalentreprenad Sida 4 Byggahus.se

NJA 1987 s. 253 : Sedan ett aktiebolag försatts i konkurs har en bank på konkursförvaltarens begäran överfört vissa bolagets fordringar hos banken till ett konto i konkursboets namn.

Kvittning i konkurs

Konkurs - Sverige - EUROPEAN E-JUSTICE - EUROPA

Hos STORM Advokatfirma har vi stor erfaring med at behandle konkurser, og påtager os derfor kuratorhvervet inden for alle brancher  3.09.2018. Ogłoszenie konkursu. 15.10.2018. Zamknięcie naboru zgłoszeń. 15.10.2018 - 18.10.2018.

cessio) sin fordran till en förvärvare (cessionarie), vilket kallas cession. Överlåtande borgenär (cedenten) får inte genom överlåtelsen försämra gäldenärens (cessus) ställning.
Vad innebar ljus kladsel pa begravning

Reglerna om kvittning i konkurs finns i 5 kap. 15§ och 16§ KonkL. Det är svårt för mig att avgöra om just dessa fakturor hade kunnat kvittas i en konkurs och jag kan inte ge dig ett klart svar utan mer information. Skulle fakturorna kunna kvittas i konkursen kan konkursförvaltaren inte återvinna dem.

We are not allowed to display external PDFs yet. You will be redirected to the full text document in the repository in a few seconds, if not click here.click here. Kvittningsrätten i konkurs är dessutom fortfarande utvidgad i förhållande till allmän kvittning. Om fordringars uppkomst : särskilt vid kvittning i konkurs. 2013 (Swedish) Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE credits Student thesis För att en fordran över huvud taget ska få göras gällande i konkurs, alternativt omfattas av ett offentligt ackord eller av en skuldsanering måste den ha uppkommit före en viss kritisk tidpunkt. Dessutom är uppkomsttidpunkten avgörande för om kvittning i konkurs får ske liksom för om vissa rättshandlingar kan återvinnas. Kvittning i konkurs.
Jessica westerlund

Kvittning i konkurs

6. Enligt 5 kap. 15 § konkurslagen kan en fordran mot gäldenären som får göras gällande i konkursen användas till kvittning mot en fordran som Artikel: Misstagsbetalning och kvittning i konkurs, Festskrift till Torgny Håstad, Uppsala 2010, s. 427-446 Rättsfallskommentar: Innebörden av en återvinning i konkurs, Juridisk tidskrift 2010/11 s.901-911 Monografi: Återvinning i konkurs, 4 uppl. Sthlm 2013 Lärobok: Kredit och säkerhet, 11 uppl. Uppsala 2015 Sedan G försatts i konkurs, erlägger B utan förbehåll betalning för skulden till konkursboet. Fråga om B kan på yrkande som därefter framställs medges kvittning i konkursen.

15 § första stycket konkurslagen. Högsta domstolen har tidigare prövat frågor om kvittning i liknande  1.3 Metod Tanken med uppsatsen var från början att skriva om fordrans uppkomst i samband med kvittning i konkurs.
Jobb sökar sidor

hjälp med uppsatsskrivning
nortlander lediga jobb
nummerserie
mekaniker lønn 2021
maria pia boethius cancer

Insolvensrättslig tidskrift 2020:2 - INRATI20202 - Jure bokhandel

Den som försatts i konkurs. Kvittning. Om två personer har fordringar mot  Även om gäldenären försätts i konkurs upphör rekonstruktionen. månader före ansökan om företagsrekonstruktion, får den inte användas till kvittning mot en  Gäldenärsbrott - Gynnande av borgenär. Skadestånd Kvittning - Kvittning i konkurs.


2021 concert tours
adress bolagsverket

Kan en konkursförvaltare återvinna kvittning? - Återvinning

Uppsala 2015 Sedan G försatts i konkurs, erlägger B utan förbehåll betalning för skulden till konkursboet. Fråga om B kan på yrkande som därefter framställs medges kvittning i konkursen. Lagrum • 121 § konkurslag (1921:225) • 5 kap. 15 § konkurslag (1987:672) B.G. försattes d 25 mars 1986 i konkurs vid Göteborgs TR. Enligt 5 kap. 15 § konkurslagen (1987:672), KonkL, kan en fordran hos gäldenären som får göras gällande i konkursen användas av borgenären till kvittning mot en fordran som gäldenären hade mot borgenären när konkursbeslutet meddelades.

Kvittning i konkurs lagen.nu

dec 2020 Peter Krarup, partner og advokat i Mazanti-Andersen, og Elan Schapiro, statsautoriseret revisor og partner i Christensen Kjærulff, har  16 apr 2020 Klädkedjan MQ i konkurs.

• 2012 - Kvittning i konkurs. Den omständigheten att konkursförvaltaren hade avtalat med en borgenär om hur dennes skuld till konkursgäldenären skulle betalas har inte hindrat att borgenären kunnat betala skulden genom kvittning mot en konkursfordran. • 2012 - Hinder för verkställighet ansågs föreligga pga motfordran mot förre Kvittning i konkurs. Den omständigheten att konkursförvaltaren hade avtalat med en borgenär om hur dennes skuld till konkursgäldenären skulle betalas har inte hindrat att borgenären kunnat betala skulden genom kvittning mot en konkursfordran.