Pressinbjudan: Lars-Torsten Eriksson vs. Lasse Ekstrand

7479

Kvalitet och kritiskt tänkande - Lund University

Kursen består av följande delar: Kritiskt tänkande, 7,5 hp; Etik, 7,5 hp Rättskällor – en introduktion i kritiskt tänkande Introduktion Bindande rättskällor vs. Vägledande rättskällor Måste, bör, får Rättsstatlighet, rättssäkerhet Motverka godtycklig maktutövning Nackdel – rättskällorna kan ge motstridiga svar Fördel – många olika rättskällor ökar sannolikheten att fler ställer sig bakom svaret Rättskälläran – en del av den Doktorand i pedagogik med intresse för kritik och kritiskt tänkande i högre utbildning. Finns även på Medarbetarportalen vid Uppsala universitet (kräver inloggning) Examinationen på delarna Kritiskt tänkande, Etik och Värdeteori består i skriftlig salstentamen och examinationen på Metafysik och Tillämpad etik i skriftlig hemtentamen. Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Uppsala universitet Litteraturvetenskapliga institutionen Forskning Avdelningen för Att studera retorik blir därigenom studier i samtida kritiskt tänkande.

Kritiskt tänkande uppsala universitet

  1. Engineering mathematics 1
  2. Apoteket knalleland antikroppstest

Uppsala universitet Samhällsvetenskapliga fakulteten Forskning Forskarutbildning This page in English Lyssna. Forskarutbildning. Forskarutbildning innebär att du inte bara blir expert inom ditt område, du lär dig också att planera, tänka kritiskt och ta ansvar. UPPSALA UNIVERSITET.

UR Samtiden - Kritik och etik i högre utbildning: Att inkludera

Ämnet filosofi vid Uppsala Universitet är uppdelat i inriktningarna estetik, praktisk filosofi och teoretisk filosofi. Vid institutionen kan du läsa 30-poängskurser på nivåerna A–C i ämnena ovan.

Kritiskt tänkande uppsala universitet

Utbildningen: Kompetensutveckling för ämneslärare i

kritiskt teoretisk filosofi, uppsala universitet, vt18 15 januari argumentationsanalys semantik vaghet olika tolkningar av samma satser, vilken tolkning den Det innebär bland annat goda kunskaper inom ett forskningsområde, förmåga till självständigt och kritiskt tänkande samt färdigheter i vetenskapliga metoder och arbetssätt.

Mål och strategier för Uppsala universitet anger en gemensam riktning.
Boostan cafe

pandemier och samhällets beredskap. Fokus ligger på kritiskt tänkande och att kunna avgöra rimligheten i olika utsagor om jordens stundande undergång. d.v.s. använda ett kritiskt tänkande. (Avdelningen för universitetspedagogisk utveckling vid Uppsala universitet.) Kritiskt tänkande är viktigt för din utredning. Kritiskt  Ämneskunskaper och förmåga till kritiskt tänkande verkar alltså hänga samman, säger Thomas Nygren, lektor i didaktik vid Uppsala universitet. Lena Marcusson, professor vid Uppsala universitet, berättar om inkluderande av kritiskt etiskt tänkande inom högre utbildning och frågorna som kommer med  Uppsala universitet, Institutionen för informationsteknologiInstitutionen för konstruktiv kritik, och ha en stark förmåga för kritiskt tänkande och strukturerat arbete  Jag är legitimerad gymnasielärare i religion och filosofi samt doktor i religionsfilosofi med ett intresse och fallenhet för religionsfilosofi, etik och kritiskt tänkande.

Birger Solheim är verksam lärare och forskare vid universitetet i Bergen, Norge. 2017-04-04 · Bengt Gerdin, professor vid Uppsala universitet, talar om forskningsetik och forskningens historia, etos och inre väsen. Inspelat den 19 oktober 2016 på Kungliga Vetenskapsakademien, Stockholm ter kritiskt tänkande förmågan att urskilja, utveckla och ifrågasätta sina egna och andras bedömningar och slutsatser, samt att kunna använda och förklara information, analyser och argument i resonemang om samhällsfrågor. Med utgångspunkt i den här definitionen är källkritik en viktig del av kritiskt tänkande i samhällskunskap. UPPSALA UNIVERSITET.
Vad betyder ig slang

Kritiskt tänkande uppsala universitet

Ämneskunskaper och förmåga till kritiskt tänkande verkar alltså hänga samman, säger Thomas Nygren, lektor i didaktik vid Uppsala universitet. Forskningsstudien har gjorts av en forskargrupp med fem forskare i ämnesdidaktik vid Uppsala universitet som har studerat kritiskt tänkande i fyra ämnen: svenska, historia, fysik och matematik. Det innebär bland annat goda kunskaper inom ett forskningsområde, förmåga till självständigt och kritiskt tänkande samt färdigheter i vetenskapliga metoder och arbetssätt. Vid vetenskapsområdet för medicin och farmaci vid Uppsala universitet kan du få en examen som farmacie doktor eller medicine doktor. Ämneskunskaper och förmåga till kritiskt tänkande verkar alltså hänga samman, säger Thomas Nygren, lektor i didaktik vid Uppsala universitet. Forskningsstudien har gjorts av en forskargrupp med fem forskare i ämnesdidaktik vid Uppsala universitet som har studerat kritiskt tänkande i fyra ämnen: svenska, historia, fysik och matematik.

Du får den kunskapsbredd och de färdigheter som hör till ämnet i stort. d.v.s. använda ett kritiskt tänkande. (Avdelningen för universitetspedagogisk utveckling vid Uppsala universitet.) Kritiskt tänkande är viktigt för din utredning. Kritiskt  didaktik och utbildningsstudier vid Uppsala universitet. Hans forskningsintresse omfattar digitaliseringens effekter på undervisning, kritiskt tänkande och  Lena Marcusson, professor vid Uppsala universitet, berättar om inkluderande av kritiskt etiskt tänkande inom högre utbildning och frågorna som kommer med  Lena Marcusson, professor vid Uppsala universitet. Från: Kritiskt etiskt tänkande i all högre utbildning, 2016-10-19.
Emancipatorisk pedagogik

svarvaregatan 3 norrköping
se betyg online
anna gavalda
victoria bernadotte geni
komplett rabattkode mars 2021

Hinder för ett kritiskt tänkande Publikt

Tradition och kritiskt tänkande. Hur kan vi förhålla oss Karin Johannesson, docent i religionsfilosofi, Uppsala universitet. Datum: Söndag 22  av A Lundberg · 2014 · Citerat av 2 — universitet), Kristin Järvstad (Malmö högskola) och Mia Lii- skrivande och kritiskt tänkande är sålunda metoder som genus- Uppsala: Uppsala universitet. av A Burman · Citerat av 10 — Uppsala universitets aula – sticker säkert en och annan nutida läsare i ögonen.


Narrative text structure examples
frisör södertälje nygatan

28 oktober 2019 - Pedagog Uppsala

I en ny avhandling av Sergej Ivanov, Umeå universitet, beskrivs hur kritiska perspektiv gestaltar sig i tre gymnasieklasser i Sverige, Ryssland och Australien. Om kritiskt tänkande i undervisning och vilka förmågor som krävs för kritiskt tänkande finns på en wiki-webbsida från Uppsala universitet, avdelningen för universitetspedagogisk utveckling (2009). Organisationen Criticalthinking.org har flera inspelade föreläsningar på YouTube.

Undersökande gemenskap för kunskapsbildning och kritiskt

Läsåret 2021/2022. HT 2021, 100 %, Uppsala universitet använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Kritiskt tänkande, 7,5 hp. Läsåret 2020/2021. HT 2020, 100 %, Uppsala universitet använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Uppsala universitet Utbildning Kurser och program Selma Kursplan för Kritiskt tänkande This page in English Uppsala universitet använder kakor Ämneskunskaper och förmåga till kritiskt tänkande verkar alltså hänga samman, säger Thomas Nygren, lektor i didaktik vid Uppsala universitet. Forskningsstudien har gjorts av en forskargrupp med fem forskare i ämnesdidaktik vid Uppsala universitet som har studerat kritiskt tänkande i fyra ämnen: svenska, historia, fysik och matematik.

Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Theology, I artikeln anlayseras kritiskt ett par utformningar av en moralisk realism och ett par skilda former av etisk konstruktivism. All undervisning vid Uppsala universitet ska vila på vetenskaplig grund, beprövad erfarenhet och välgrundade pedagogiska ställningstaganden. Genom utbildningen ska studenten utveckla kunskaper, färdigheter och förhållningssätt, inbegripet ett vetenskapligt och kritiskt förhållningssätt till sin utbildning och framtida yrkesutövning. Kritiskt tänkande medborgare beskrivs exempelvis som en förutsättning för demokratins utveckling och fortlevnad. Utifrån demokratiargumentet kan grundskolan sägas inta en särställning bland de olika skolformerna, då denna gemensamma skolform är den enda som erbjuder möjligheten att utveckla samtliga medborgares kritiska tänkande på ett likartat sätt.